apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

diofants Diofanta vienādojums 1 sek.


 Uzdevums

Dots vienādojums   X2 + Y2 + Z2 = 3 * X * Y * Z.
Jūsu uzdevums ir atrisināt šo vienādojumu naturāliem skaitļiem X,Y un Z.
No simetrijas apsvērumiem seko, ka, ja kāds skaitļu trijnieks ir šī vienādojuma atrisinājums, tad arī jebkura šo trīs skaitļu permutācija arī ir šī vienādojuma atrisinājums.
Visas šādas permutācijas šajā uzdevumā tiks uzskatītas par vienu un to pašu atrisinājumu.
Sakārtosim atrastos risinājumus augošā secībā pēc summas X+Y+Z vērtības.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim N noskaidro ar ko ir vienāda šī vienādojuma N-tā atrisinājuma summa.

 
 Ievaddati

Teksta faila diofants.in pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N (0<N<66) - atrisinājuma numurs.

 
 Izvaddati

Teksta faila diofants.out pirmajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - N-tā atrisinājuma trīs mainīgo summa.

 
 Piemērs

diofants.indiofants.out
2
4

 
 Atsauces
Uzdevums ņemts no Baltkrievijas 2001. gada sacensībām.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS