apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

tuvap Tuvošanās skaitlim no apakšas 1 sek.


 Uzdevums

Pieņemsim, ka jums ir dota papīra strēmele, uz kuras uzrakstīts naturāls skaitlis n.
Šo strēmeli drīkst sagriezt daļās tā, ka uz katras no tām paliek uzrakstīts vesels nenegatīvs skaitlis (vairākciparu skaitlis nedrīkst sākties ar 0).
Tā, piemēram, ja sākumā uz strēmeles ir rakstīts skaitlis 19073, tad to var sagriezt daļās 190 un 73, vai arī 1 un 9073, vai 19, 0 un 73, vai vēl citos veidos.
Katram sagriešanas variantam iespējams aprēķināt uz strēmeles daļām uzrakstīto skaitļu kopsummu.
Aplūkotajā piemērā šī summa var būt 19073 (ja nekas netiek griezts), 190+73=263, 1+9073=9074, 19+0+73=92, utt.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim n un naturālam skaitlim m nosaka, kā jāsagriež strēmele, lai pēc sagriešanas uz visām daļām uzrakstīto skaitļu summa būtu pēc iespējas tuvāk skaitlim m, to nepārsniedzot!

 
 Ievaddati

Teksta faila tuvap.in pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu n un m vērtības. Zināms, ka n un m ciparu skaits nepārsniedz 9.

 
 Izvaddati

Teksta faila tuvap.out pirmajā rindā jāizvada skaitļu summa, kas iegūta iepriekšaprakstītajā veidā un kas ir vistuvāk skaitlim m.
Ja, neatkarīgi no griešanas veida, iegūtā summa vienmēr pārsniedz skaitli m, tad failā jāizvada skaitlis 0.

 
 Piemērs

tuvap.intuvap.out
19967 1000
986
  
tuvap.intuvap.out
23051 1
0

 
 Atsauces
Uzdevuma ideja ņemta no ACSL 1996./97. gada sacensībām.
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS