apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

mazsk Mazākais skaitlis 1 sek.


 Uzdevums

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim n nosaka, kādu mazāko naturālo skaitli var izveidot no n cipariem, katru no tiem izmantojot vienu reizi!
Jaunizveidotā skaitļa pieraksts nedrīkst sākties ar 0.

 
 Ievaddati

Teksta faila mazsk.in pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n vērtība. Zināms, ka n ciparu skaits nepārsniedz 250.

 
 Izvaddati

Teksta faila mazsk.out pirmajā rindā jāizvada mazākais skaitlis, ko iespējams iegūt no n cipariem.

 
 Piemērs

mazsk.inmazsk.out
42727
22477

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS