apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

trisst Trīsstūri 1 sek.


 Uzdevums

Plaknē ir izvietoti n vienādsānu taisnleņķa trīsstūri.
Katru trīsstūri nosaka trīs veseli skaitļi x,y,m (m>0).
Šī trīsstūra virsotnes atrodas punktos (x;y), (x+m;y) un (x; y+m).

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, cik lielu laukumu noklāj šie trīsstūri!

 
 Ievaddati

Teksta faila trisst.in pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n (n<=2000) vērtība.
Katrā no nākošajām n faila rindām ir dots viena trīsstūra apraksts - veseli skaitļi xi, yi un mi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. (1<=i<=n, -107<=xi<=107, -107<=yi<=107, 0<=mi<=1000).

 
 Izvaddati

Teksta faila trisst.out pirmajā rindā jāizvada skaitlis ar tieši vienu ciparu aiz decimālā punkta - kopējais trīsstūru noklātais laukums.

 
 Piemērs

trisst.intrisst.out
5
-5 -3 6
-1 -2 3
0 0 2
-2 2 1
-4 -1 2
24.5

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 8.Baltijas valstu olimpiādē (2002) Viļņā (Lietuva). Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS