apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

zirgs Ceļojums ar zirgu 1 sek.


 Uzdevums

Taisnstūrveida rūtiņu laukuma izmēri ir n*m rūtiņas. Laukuma kreisajā apakšējā rūtiņā (1;1) atrodas šaha zirdziņš (1.zīmējums).
Šaha zirdziņš var pārvietoties pēc šaha likumiem - katrā gājienā iet vienu lauciņu pa vertikāli un divus pa horizontāli vai arī divus pa vertikāli un vienu pa horizontāli.
Tā, piemēram, ja n=4 un m=3 un zirdziņš atrodas rūtiņā (2;1) skat.2.zīm.), tad nākošajā gājienā tas drīkst pārvietoties tikai uz kādu no sekojošiem lauciņiem: (1;3), (3;3) vai (4;2).
Dotām naturālu skaitļu n,m,i,j vērtībām (n<=100,m<=100,i<=n,j<=m) noteikt, kāds mazākais zirdziņa gājienu skaits nepieciešams, lai no rūtiņas (1;1) nonāktu rūtiņā ar koordinātām (i;j).
Ja šajā rūtiņā nonākt nav iespējams, izvadiet tekstu "NEVAR".


 Ievaddati

Teksta faila zirgs.in vienīgajā rindā dotas naturālu skaitļu n,m,i,j, kas savā starpā atdalītas ar tukšumsimbolu.

 Izvaddati

Teksta faila zirgs.out vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis: mazākais nepieciešamais zirdziņa gājienu skaits, lai no rūtiņas (1;1) nokļūtu rūtiņā (i;j). Ja šajā rūtiņā nonākt nav iespējams, tad šajā rindā jābūt vienīgam vārdam "NEVAR".

 Piemērs

zirgs.in zirgs.out
5 3 1 2
3
zirgs.in zirgs.out
100 2 2 2
NEVAR

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS