apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

garvirk Garākā apakšvirkne 1 sek.


 Uzdevums

Dota veselu skaitļu virkne, kurā ir n skaitļi.
Uzrakstiet programmu, kas atrod šīs virknes garākās nedilstošās apakšvirknes garumu!

 
 Ievaddati

Teksta faila garvirk.in pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n (n<=10000) vērtība. Nākošajās n faila rindās dots pa vienam veselam skaitlim katrā. Skaitlis faila i+1-ajā rindā ir virknes i-tais loceklis. Visu virknes locekļu vērtības v ir robežās -2*109<=v<=2*109.

 
 Izvaddati

Teksta faila garvirk.out vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis virknes garākās nedilstošās apakšvirknes garums.

 
 Piemērs

garvirk.ingarvirk.out
7
1
-1
1
4
-1
1
2
4

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas atklātās informātikas olimpiādes (1986./87.m.g.) neklātienes kārtā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS