apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

virkatt Attālums starp virknēm 4 sek.


 Uzdevums

Par attālumu starp divām simbolu virknēm X un Y sauc minimālo operāciju skaitu, kas jāizdara, lai no virknes X iegūtu virkni Y.
Par operāciju sauc viena simbola nodzēšana vai uzrakstīšana jebkuras virknes jebkurā vietā.
Uzrakstiet programmu, kas ievadītām simbolu virknēm X un Y aprēķina un izvada attālumu starp tām!

 
 Ievaddati

Teksta faila virkatt.in pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu garx (virknes X garums, garx<=10000) un gary (virknes Y garums, gary<=10000). Faila otrajā rindā dota virkne X, kas sastāv no latīņu alfabēta burtiem un cipariem. Faila trešajā rindā dota virkne Y, kas sastāv no latīņu alfabēta burtiem un cipariem. Šajā uzdevumā alfabēta mazie un atbilstošie lielie burti tiek uzskatīti par atšķirīgiem.

 
 Izvaddati

Teksta faila virkatt.out vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - attālums starp virknēm X un Y.

 
 Piemērs

virkatt.invirkatt.out
4 6
ABRA
KRABIS
6

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas atklātās informātikas olimpiādes (1986./87.m.g.) neklātienes kārtā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS