apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

iekavas3 Korektas iekavu izteiksmes 1 sek.


 Uzdevums

Korektu iekavu izteiksmi definē šādi:

  • () ir korekta iekavu izteiksme;
  • ja A ir korekta iekavu izteiksme, tad (A) arī ir korekta iekavu izteiksme;
  • ja A un B ir korektas iekavu izteiksmes, tad AB arī ir korekta iekavu izteiksme.

Tā, piemēram, (()()) un ()()((())) ir korektas iekavu izteiksmes, bet )( un ()) -nav.
Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim n nosaka cik ir dažādas korektas iekavu izteiksmes garumā n (n vērtība nepārsniedz 100)!

 
 Ievaddati

Teksta faila iekavas3.in pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n vērtība, n<=100.

 
 Izvaddati

Teksta faila iekavas3.out vienīgajā rindā jāizvada viens skaitlis - dažādo korekto iekavu izteiksmju garumā n skaits.

 
 Piemērs

iekavas3.iniekavas3.out
4
2

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS