apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

glazes Mērglāzes 1 sek.


 Uzdevums

Ir dotas trīs glāzes. Katras glāzes tilpums ir 100 vienības.
Pirmajās divas glāzes ir vienādas un katrai no tām ir 4 iedaļas. Katra iedaļa norāda tilpumu, kāds ir no glāzes dibena līdz iedaļai.
Šī tilpuma lielums ir pierakstīts blakus iedaļai (skat. zīmējumu).

Sākumā pirmajā glāzē ir 100 vienību šķidruma, bet abas pārējās ir tukšas.
Uzrakstiet programmu, kas nosaka, vai iespējams iegūt vienu šķidruma vienību trešajā glāzē, un, ja tā, tad aprēķina mazāko nepieciešamo soļu skaitu, lai to panāktu! Katrā solī pēc tā veikšanas vismaz vienā no izmantotajām glāzēm jāatrodas šķidrumam līdz iedaļai, vai arī glāzei jābūt tukšai.

 
 Ievaddati

Teksta faila glazes.in pirmajā rindā doti četri naturāli skaitļi, kas ir glāžu iedaļām atbilstošo tilpumu vērtības.
Katrai iedaļas vērtībai V ir spēkā sakarība 1<=V<=100.
Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols.

 
 Izvaddati

Teksta faila glazes.out vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - mazākais soļu skaits, kāds jāveic, lai trešajā glāzē iegūtu vienu šķidruma vienību. Ja dotajiem datiem to izdarīt nav iespējams, failā jāizvada skaitlis 0.

 
 Piemērs

glazes.inglazes.out
37 13 71 100
8

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 2.Centrāleiropas valstu olimpiādē (1995) un Latvijas 9.informātikas olimpiādes III(Valsts) kārtā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS