apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

armstr Armstronga skaitlis 1 sek.


 Uzdevums

Naturālu n ciparu skaitli sauc par Armstronga skaitli, ja tas sakrīt ar savu ciparu n-to pakāpju summu.
Uzrakstiet programmu, kas ievadītam skaitlim n nosaka, vai tas ir Armstronga skaitlis.

 
 Ievaddati

Teksta faila armstr.in pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n vērtība. Zināms, ka skaitlim n ir ne vairāk kā 50 cipari.

 
 Izvaddati

Teksta faila armstr.out vienīgajā rindā jāizvada vārds IR, ja n ir Armstronga skaitlis vai NAV, ja ievadītais skaitlis nav Armstronga skaitlis.

 
 Piemērs

armstr.inarmstr.out
371
IR

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 9.informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS