apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

desas Desu protokols 1 sek.


 Uzdevums

Luņķu pagastā risinās "DESU" turnīrs. Spēles notiek uz rūtiņveida (3*3) lauka (rūtiņas sanumurētas no 1 līdz 9):
123
456
789

Spēlētāji pēc kārtas izliek "krustiņus" (pirmais) un "nullītes" (otrais), un spēles protokolā pieraksta atbilstošās rūtiņas numuru.
Uzvarējis ir tas spēlētājs, kurš pirmais jebkurā vertikālā, horizontālā vai diagonālā līnijā ielicis trīs savus kauliņus. Ja nevienam tas nav izdevies un visas rūtiņas aizpildītas, tad spēle beigusies neizšķirti.
Spēles protokolu uzskatīsim par nekorektu, ja tajā parādās sveši simboli; tajā simboli atkārtojas; tas ir par īsu (neviens no spēlētājiem nav uzvarējis un nav aizpildītas visas 9 rūtiņas); tas ir par garu.
Uzrakstīt programmu, kas pēc ievadīta spēles protokola nosaka cik tas ir korekts un kā beigusies šī spēle.

 
 Ievaddati

Teksta faila desas.in vienīgajā rindā dots spēles protokols - ciparu virkne, kuras garums nepārsniedz 20 simbolus.

 
 Izvaddati

Teksta faila desas.out vienīgajā rindā jāizvada viens vārds atkarībā no tā cik korekts ir ievadītais protokols un kāds bijis spēles rezultāts:

  • ja uzvar pirmais spēlētājs - PIRMAIS
  • ja uzvar otrais spēlētājs - OTRAIS
  • ja neizšķirts - NEVIENS
  • ja nekorekts protokols - NEKOREKTS

 
 Piemērs

desas.indesas.out
1234567
PIRMAIS
desas.indesas.out
1232
NEKOREKTS

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 9.informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.
Autori: A.Kalējs, M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS