apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

adreses2 Tīkla adreses 1 sek.


 Uzdevums

Kāda tīkla protokola (TP) adrese sastāv no četriem naturāliem skaitļiem, katrs no kuriem nepārsniedz 999.
Skaitļi tiek atdalīti ar punktiem.
Tā, piemēram, 122.10.999.1 un 1.23.45.678 ir TP adreses, bet 7.07.1.1, 1.2.3.4.5, 11.12.0.13 un 2.34.56.7890 - nav.
TP adresē nodzēsa visus punktus un ieguva vienu garu skaitli.
Uzrakstiet programmu, kas ievadītam skaitlim nosaka, cik ir tādas TP adreses, no kurām varēja iegūt šo skaitli!

 
 Ievaddati

Teksta faila adreses2.in vienīgajā rindā dots naturāls skaitlis, kura ciparu skaits nepārsniedz 12.

 
 Izvaddati

Teksta faila adreses2.out vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - to TP adresu skaits, no kurām iepriekšminētajā veidā varēja iegūt doto skaitli.

 
 Piemērs

adreses2.inadreses2.outPiezīme
1503175417
7
Šīs adreses ir:
1.503.175.417
150.3.175.417
150.31.75.417
150.31.754.17
150.317.5.417
150.317.54.17
150.317.541.7

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 14.informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS