apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

summa2 Saskaitīšana stabiņā 1 sek.


 Uzdevums

Uz papīra lapas tika uzrakstīts naturāls skaitlis anan-1an-2...a2a1, kura visi cipari bija lielāki par 0.
Skaitlim bija ne vairāk kā 100 cipari.
Pēc tam zem šī skaitļa stabiņā tika uzrakstīti skaitļi an-1an-2...a2a1 , an-2...a2a1,...., a2a1, a1.
Beigās visi skaitļi tika saskaitīti. Piemērs, kad sākotnējais skaitlis ir 7231493, parādīts zīmējumā.

7231493
 231493
  31493
   1493
    493
     93
      3
-------
7496561

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam sākotnējam skaitlim izvada aprēķināto summu.

 
 Ievaddati

Teksta faila summa2.invienīgajā rindā dots sākumā uz lapas uzrakstītais skaitlis.

 
 Izvaddati

Teksta faila summa2.out vienīgajā rindā jāizvada viens skaitlis - aprēķinātā summa.

 
 Piemērs

summa2.insumma2.out
7231493
7496561

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 14.informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS