apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

cipvirk2 Ciparu virkne - 2 1 sek.


 Uzdevums

Ciparu virknē a1,a2,a3,.... katrs loceklis sākot no piektā ir vienāds ar iepriekšējo četru virknes locekļu summas pēdējo ciparu.
Uzrakstiet programmu, kas dotiem a1,a2,a3,a4 un n atrod an. n<2*109.

 
 Ievaddati

Teksta faila cipvirk2.in vienīgajā rindā dotas piecu veselu skaitļu a1,a2,a3,a4 un n vērtības.
Zināms, ka 0<=a1<=9; 0<=a2<=9; 0<=a3<=9; 0<=a4<=9; 0<n<2*109.
Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols.

 
 Izvaddati

Teksta faila cipvirk2.out vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - an vērtība.

 
 Piemērs

cipvirk2.incipvirk2.out
1 7 8 5 12
1

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS