apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

cipvirk Ciparu virkne 1 sek.


 Uzdevums

Ciparu virknē a1,a2,a3,.... katrs loceklis sākot no trešā ir vienāds ar iepriekšējo divu virknes locekļu summas pēdējo ciparu.
Uzrakstiet programmu, kas dotiem a1,a2 un n atrod an. n<32768.

 
 Ievaddati

Teksta faila cipvirk.in vienīgajā rindā dotas trīs veselu skaitļu a1,a2 un n vērtības.
Zināms, ka 0<=a1<=9; 0<=a2<=9; 0<n<32768.
Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols.

 
 Izvaddati

Teksta faila cipvirk.out vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - an vērtība.

 
 Piemērs

cipvirk.incipvirk.out
1 7 12
8

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS