apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

Lietotājs : Test
Uzdevums : Vīzas
Iesūtīts : Oct 25 16:13:00
Valoda : PASCAL

Kompilatora ziņojumi:

Free Pascal Compiler version 2.2.0 [2008/04/01] for i386
Copyright (c) 1993-2007 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for i386
Compiling ../programs/61595.pas
Linking ../programs/61595
48 lines compiled, 0.2 sec

Testu rezultāti:

Tests Rezultāts
1 Nav izvadfaila
2 Nav izvadfaila
3 Nav izvadfaila
4 Nav izvadfaila
5 Nav izvadfaila
6 Nav izvadfaila
7 Nav izvadfaila
8 Nav izvadfaila
9 Nav izvadfaila

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS