apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

Lietotājs : Axector
Uzdevums : Reizināšana ar 2
Iesūtīts : Mar 31 23:14:03
Valoda : C++

Kompilatora ziņojumi:

../programs/55388.cpp:1: error: stray '\357' in program
../programs/55388.cpp:1: error: stray '\273' in program
../programs/55388.cpp:1: error: stray '\277' in program
../programs/55388.cpp:1: error: stray '#' in program
../programs/55388.cpp:1: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '<' token
../programs/55388.cpp: In function 'int main()':
../programs/55388.cpp:8: error: 'ifstream' was not declared in this scope
../programs/55388.cpp:8: error: expected `;' before 'fin'
../programs/55388.cpp:9: error: 'fin' was not declared in this scope
../programs/55388.cpp:12: error: 'ofstream' was not declared in this scope
../programs/55388.cpp:12: error: expected `;' before 'fout'
../programs/55388.cpp:13: error: 'fout' was not declared in this scope
../programs/55388.cpp:13: error: 'ios' has not been declared
../programs/55388.cpp:6: warning: unused variable 'num'

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS