apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

Lietotājs : Axector
Uzdevums : Reizināšana ar 2
Iesūtīts : Mar 31 23:12:20
Valoda : C++

Kompilatora ziņojumi:

../programs/55386.cpp:1: error: stray '\357' in program
../programs/55386.cpp:1: error: stray '\273' in program
../programs/55386.cpp:1: error: stray '\277' in program
../programs/55386.cpp:1: error: stray '#' in program
../programs/55386.cpp:18:2: warning: no newline at end of file
../programs/55386.cpp:1: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '<' token

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS