apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

Lietotājs : Mara
Uzdevums : Cipars
Iesūtīts : Nov 7 13:44:48
Valoda : PASCAL

Kompilatora ziņojumi:

Free Pascal Compiler version 2.2.0 [2008/04/01] for i386
Copyright (c) 1993-2007 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for i386
Compiling ../programs/54829.pas
Linking ../programs/54829
47 lines compiled, 0.7 sec

Testu rezultāti:

Tests Rezultāts
1 Pareizs
2 Pareizs
3 Pareizs
4 Pareizs
5 Pareizs
6 Pareizs
7 Pareizs
8 Pareizs
9 Pareizs
10 Pareizs

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS