apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

Lietotājs : aizo
Uzdevums : Taisnstūris
Iesūtīts : Oct 3 16:20:04
Valoda : PASCAL

Kompilatora ziņojumi:

Free Pascal Compiler version 2.2.0 [2008/04/01] for i386
Copyright (c) 1993-2007 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for i386
Compiling ../programs/54779.pas
Linking ../programs/54779
28 lines compiled, 0.1 sec

Testu rezultāti:

Tests Rezultāts
1 Pareizs
2 Pareizs
3 Pareizs
4 Pareizs
5 Pareizs

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS