apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

Lietotājs : Axel94
Uzdevums : Taisnstūra virsotne
Iesūtīts : Feb 11 15:14:02
Valoda : PASCAL

Kompilatora ziņojumi:

Free Pascal Compiler version 2.2.0 [2008/04/01] for i386
Copyright (c) 1993-2007 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for i386
Compiling ../programs/41767.pas
Linking ../programs/41767
37 lines compiled, 0.7 sec

Testu rezultāti:

Tests Rezultāts
1 Nepareizs
2 Pareizs
3 Nepareizs
4 Nepareizs
5 Nepareizs
6 Pareizs
7 Nepareizs
8 Pareizs
9 Pareizs
10 Nepareizs

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS