apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

Lietotājs : Sinepe
Uzdevums : Reizināšana ar 2
Iesūtīts : May 13 14:17:00
Valoda : C++

Kompilatora ziņojumi:

/usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.4/../../../../lib/crt1.o: In function `_start':
(.text+0x18): undefined reference to `main'
collect2: ld returned 1 exit status

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS