apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

Lietotājs : AgrisR
Uzdevums : Tomāti
Iesūtīts : Nov 23 10:50:26
Valoda : PASCAL

Kompilatora ziņojumi:

Free Pascal Compiler version 2.2.0 [2008/04/01] for i386
Copyright (c) 1993-2007 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for i386
Compiling ../programs/40308.pas
Linking ../programs/40308
29 lines compiled, 0.1 sec

Testu rezultāti:

Tests Rezultāts
1 Nepareizs
2 Nepareizs
3 Nepareizs
4 Nepareizs
5 Nepareizs
6 Nepareizs
7 Nepareizs
8 Nepareizs
9 Nepareizs
10 Nepareizs

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS