Modelīšu kolekcionārs

ID: uzlimes
Grūtība: 5/5
Laika limits: 3

Uzdevums

Kārlis ir automobīļu sacīkšu cienītājs, kurš nolēmis veidot savu modeļu kolekciju. Veikalā iespējams nopirkt modeļus aizlīmētās kastēs. Katrā kastē atrodas viena modeļa detaļas un noteikts skaits uzlīmju ar ciparu attēliem. Katrā kastē esošo uzlīmju kopa ir viena un tā pati. Saliktos modeļus Kārlis ir nolēmis numurēt pēc kārtas ar skaitļiem, sākot no 1, aplīmējot tos ar attiecīgo ciparu uzlīmēm. Piemēram, lai aplīmētu 2070.modelīti, būs nepieciešamas četras uzlīmes: divnieka, divas nuļļu un septītnieka uzlīme.

Neviena skaitļa pieraksts nesākas ar 0.

Kārlis katrreiz rīkojas sekojoši: atver jaunu modeļa kasti, saliek tajā esošo modeli un uzlīmē nepieciešamās (vienu vai vairākas) uzlīmes. Kārlis var izmantot vēl neizmantotās uzlīmes no kārtējās un jau iepriekš atvērtajām modeļu kastēm, bet nedrīkst atvērt jaunu kasti tikai tāpēc, lai paņemtu trūkstošās uzlīmes.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam katrā kastē esošo katra cipara uzlīmju skaitam nosaka, cik modeļus šādā veidā Kārlim izdosies aplīmēt!

 

Ievaddati

Teksta faila uzlimes.in pirmajā rindā doti desmit viencipara naturāli skaitļi i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9, kur ij norāda, cik uzlīmes ar cipara j (0<=j<=9) attēlu atrodas katrā kastē. Katri divi blakus skaitļi ir atdalīti ar tukšumsimbolu.

 

Izvaddati

Teksta faila uzlimes.out pirmajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis -iepriekšaprakstītajā veidā aplīmēto modeļu skaits.

 

Piemērs

uzlimes.inuzlimes.out
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
199990
  
uzlimes.inuzlimes.out
3 4 5 4 3 4 5 4 3 4
49999999499999999949999999973

 

Atsauces

Uzdevums izmantots 6.Baltijas informātikas olimpiādē Haningē(Zviedrija) 2000.gadā.
Autors: M.Opmanis

© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/