Kantora skaitļi

ID: kantors
Grūtība: 3/5
Laika limits: 1

Uzdevums

Ciparu virkni, kas sastāv tikai no nullēm un vieniniekiem, veido pa soļiem sekojoši.

Sākumā (0-tajā solī) virkne sastāv no viena vieninieka: "1".

Katrā nākošajā solī virkni veido no iepriekšējā solī iegūtās virknes, katru nulli tajā aizvietojot ar "000", bet katru vieninieku - ar "101".

Pirmajā solī tiks izveidota virkne "101", otrajā solī - "101000101", trešajā - "101000101000000000101000101", utt.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kurā N-tajā solī izveidotās virknes pozīcijā pēc kārtas (pozīciju numerācija sākas no virknes kreisā gala ar 1) atrodas K-tais vieninieks!

Piezīme. Uzdevums nosaukts par godu Georgam Ferdinandam Ludvigam Filipam Kantoram (1845-1918), un uzdevuma ideja ir radusies no Kantora kopām.

 

Ievaddati

Teksta faila kantors.dat pirmajā rindā dots vesels nenegatīvs skaitlis N (0 ≤ N ≤ 500), otrajā rindā - naturāls skaitlis K. Ir zināms, ka N-tajā solī izveidotajā virknē vieninieku skaits ir vismaz K.

 

Izvaddati

Teksta faila kantors.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - pozīcija virknē, kurā atrodas K-tais vieninieks.

 

Piemērs

kantors.datkantors.rez
2
3
7
  
kantors.datkantors.rez
3
6
21
  
kantors.datkantors.rez
45
10000000000
11580743424275073

 

Atsauces

Uzdevums izmantots Latvijas 20. informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.
© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/