Romiešu skaitļi

ID: romiesi
Grūtība: 1/5
Laika limits: 1

Uzdevums

Lai naturālu skaitli pierakstītu romiešu skaitīšanas sistēmā, tiek izmantoti septiņi latīņu alfabēta lielie burti, pie tam katrs no šiem burtiem apzīmē noteiktu skaitlisku vērtību:

BurtsVērtība
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000

Uzrakstot no šiem burtiem vienu vai vairākus burtus pēc kārtas, var apzīmēt jebkuru naturālu skaitli no 1 līdz 3999. Romiešu skaitļu veidošanas likumi nav īsi aprakstāmi, bet, ja zināms, ka dotā burtu virkne ir korekts skaitlis romiešu skaitīšanas sistēmā, tad tā skaitliskās vērtības iegūšanu var aprakstīt šādi:

Skaitļa vērtību nosaka visu burtu vērtību summa, kur katra burta vērtība ir ņemta vai nu ar '+' vai '-' zīmi. Ja aiz burta virknē seko cits burts ar lielāku vērtību, tad šī burta vērtība jāņem ar '-' zīmi, bet visos citos gadījumos - ar '+' zīmi.

Piemēram, skaitļa MCMXIV skaitliskā vērtība ir 1000-100+1000+10-1+5=1914, bet skaitļa MMVII vērtība ir 2007.

Uzrakstiet programmu, kas dotam naturāla skaitļa pierakstam romiešu skaitīšanas sistēmā nosaka tā skaitlisko vērtību decimālajā skaitīšanas sistēmā!

 

Ievaddati

Teksta faila romiesi.dat vienīgajā rindā dota burtu virkne bez atdalošajiem simboliem. Virknē var būt tikai lielie burti I, V, X, L, C, D un M. Ir zināms, ka dotā virkne ir korekts naturāla skaitļa pieraksts romiešu skaitīšanas sistēmā un tās garums ir robežās no 1 līdz 15.

 

Izvaddati

Teksta faila romiesi.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - dotā skaitļa vērtība decimālajā skaitīšanas sistēmā.

 

Piemērs

romiesi.datromiesi.rez
MCMXIV
1914
  
romiesi.datromiesi.rez
V
5
  
romiesi.datromiesi.rez
DIV
504
  
romiesi.datromiesi.rez
MMVII
2007

 

Atsauces

Uzdevums izmantots Latvijas 20. informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.
© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/