Skaitļu parādīšanās biežums

ID: biezums
Grūtība: 2/5
Laika limits: 1

Uzdevums

Naturālu skaitļu virknē par skaitļa parādīšanās biežumu sauc reižu skaitu, cik šis skaitlis šajā virknē ir atrodams. Piemēram, virknē 1, 2, 5, 6, 3, 7, 11, 345, 754, 2, 5, 2 skaitļa 1 parādīšanās biežums ir 1, skaitļa 2 - 3, skaitļa 5 - 2, utt. Uzrakstiet programmu, kas dotai naturālo skaitļu virknei nosakiet, kāds ir lielākais tajā atrodamais kāda skaitļa parādīšanās biežums! Aplūkotajā piemērā tas būtu 3 (skaitļa 2 parādīšanās biežums).

 

Ievaddati

Teksta faila biezums.dat pirmajā rindā dota naturāla skaitļa - virknes locekļu skaita N (1 ≤ N ≤ 10000) vērtība. Katrā no nākošajām N rindām dots pa vienam naturālam skaitlim, kura vērtība nepārsniedz 1000. Faila i+1-ajā rindā ir dota virknes i-tā locekļa vērtība.

 

Izvaddati

Teksta faila biezums.rez vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - lielākais virknē atrodamais kāda skaitļa parādīšanās biežums.

 

Piemērs

biezums.datbiezums.rez
12
1
2
5
6
3
7
11
345
754
2
5
2
3
  
biezums.datbiezums.rez
7
2
4
6
7
7
2
4 
2

 

Atsauces

Uzdevums izmantots informātikas olimpiādē NOI2001.
© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/