Burtu svītrošana

ID: svitro
Grūtība: 3/5
Laika limits: 1

Uzdevums

Dota simbolu virkne S, kuras garums ir N (0<=N<=100) un vārdnīca, kas satur M (0<=M<=100) vārdus. Katra vārda garums nepārsniedz N burtus. Gan virkne, gan vārdi sastāv no latīņu alfabēta mazajiem burtiem.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds mazākais burtu skaits jāizsvītro no S, lai atlikušo virkni varētu izveidot pierakstot vienu otram galā vārdnīcas vārdus. Katra vārda izmantošanas reižu skaits nav ierobežots. Uzskatīsim, ka tukšo virkni var izteikt ar jebkādas vārdnīcas palīdzību.

 

Ievaddati

Teksta faila svitro.in pirmā rinda satur naturālus skaitļus N un M, kas atdalīti ar tukšumsimbolu. Faila otrajā rindā dota burtu virkne S. Nākošajās M faila rindās katrā dots pa vienam vārdnīcas vārdam.

 

Izvaddati

Teksta faila svitro.out vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - mazākais burtu skaits, kāds jāizsvītro no S, lai atlikušo virkni varētu izveidot ar vārdnīcas vārdu palīdzību.

 

Piemērs

svitro.insvitro.out
11 5
abafchtdsya
aba
a
bach
dsy
zero
2
abafchtdsya

 

Atsauces

Uzdevums izmantots Ukrainas XIV informātikas olimpiādē 2001.gadā.
© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/