Skaitļu virkne

ID: seq
Grūtība: 2/5
Laika limits: 1

Uzdevums

Dota naturālu skaitļu virkne, kas sastāv no 2N locekļiem. Zināms, ka šīs virknes locekļus var sadalīt pa pāriem tā, ka skaitļu summa visos pāros ir vienāda.
Piemēram, virknes 99, 23, 77, 1 skaitļus var sadalīt pa pāriem 1+99=77+23.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītai skaitļu virknei nosaka, vai tās locekļus var sadalīt pa pāriem tā, lai skaitļu reizinājums visos pāros būtu vienāds!

 

Ievaddati

Teksta fails seq.in satur vairākus testus. Faila pirmā rinda satur naturālu skaitli k 1 <= k <= 10, kas norāda testu skaitu.
Katra testa datu pirmā rinda satur skaitli 2N, 1 <= 2N <= 107, kas apzīmē skaitļu skaitu virknē.
Katrā testa datu nākošajām 2N rindām ir doti virknes locekļi (katra locekļa vērtība ir robežās no 1 līdz 109).

 

Izvaddati

Teksta failam seq.out jāsatur atbildes uz katru no testiem atsevišķā rindā.
Atbildei jābūt 1, ja doto virkni var sadalīt pa pāriem tā, ka skaitļu reizinājums visos pāros ir vienāds, vai 0 pretējā gadījumā.

 

Piemērs

seq.inseq.out
2
4
99
23
77
1
2
1
10101
0
1

 

Atsauces

Uzdevums izmantots Ukrainas XIII informātikas olimpiādē 2000.gadā.
© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/