Cirks

ID: cirks
Grūtība: 3/5
Laika limits: 1

Uzdevums

Cirka direktors izvēlējās jaunos numurus savai programmai.
Konkursā uzvarēja Blusu Deja. Blusu Dejā vienlaicīgi piedalās N blusas, kas sanumurētas no 1 līdz N.
Deja noris laukumā, kurā ir N rūtiņas. Laukumā ir uzzīmētas arī N bultiņas tā, ka katra no tām gan sākas, gan beidzas kādā rūtiņā.
Katrā rūtiņā tieši viena bultiņa sākas un katrā rūtiņā tieši viena bultiņa beidzas.
Sākumā blusas atrodas rūtiņās, kur numuri sakrīt ar blusu numuriem.
Katru sekundi katra blusa lec no savas rūtiņas uz to rūtiņu uz kuru ir novilkta bultiņa (visas blusas lec vienlaicīgi).
Blusu Deja beidzas brīdī, kad visas blusas atrodas sākotnējās rūtiņās.
Direktors vēlas, lai numurs turpinātos pēc iespējas ilgi.

Uzrakstiet programmu, kas dotam blusu skaitam N atrod lielāko iespējamo izrādes laiku sekundēs.

 

Ievaddati

Teksta faila cirks.in pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N (0<N<81) - blusu skaits.

 

Izvaddati

Teksta faila cirks.out pirmajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - lielākais iespējamais izrādes laiks sekundēs.

 

Piemērs

cirks.incirks.out
5
6
  
cirks.incirks.out
8
15

 

Atsauces

Uzdevuma ideja ņemta no Baltkrievijas 2001. gada sacensībām.
© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/