Sienāzis

ID: sienaz
Grūtība: 2/5
Laika limits: 1

Uzdevums

Uz lineāla, kura garums N cm, kreisā gala (iedaļa 0) sēž sienāzis, kurš vēlas nokļūt lineāla labajā galā (iedaļa N).
Sienāzis var izdarīt tikai noteikta garuma (par veselu skaitu iedaļu) lēcienus un tikai uz priekšu (uz labo pusi).
Piemēram, ja N=3 un atļautie lēcienu garumi ir 1 vai 2 cm, tad sienāzis iedaļā 3 var nokļūt tikai vienā no sekojošiem veidiem:

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam N un iespējamiem lēcienu garumiem nosaka, cik dažādos veidos sienāzis var nokļūt līdz iedaļai N.

 

Ievaddati

Teksta faila sienaz.in pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu N (lineāla garums) un K (dažādo lēcienu skaits) vērtības.
Zināms, ka N<=30, K<=5. Faila otrajā rindā doti K dažādi naturāli skaitļi - lēcienu garumi.
Katram lēciena garumam Li ir spēkā sakarība 0< Li <=N. Starp katriem diviem blakus skaitļiem failā ir viens tukšumsimbols.

 

Izvaddati

Teksta faila sienaz.out vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - dažādo veidu skaits, kā sienāzis var nokļūt līdz iedaļai N.

 

Piemērs

sienaz.insienaz.out
3 2
2 1
3

 

Atsauces

Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.
© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/